Teka Frame 1½ B plus

Cena včetně DPH: 12 890,00 Kč

Teka BAHIA 1B PLUS X

Cena včetně DPH: 7 690,00 Kč

Teka CLASSIC 1B 1/2D 650 X MC

Cena včetně DPH: 2 990,00 Kč

Teka CLASSIC 1B 1/2D 650 X MLN

Cena včetně DPH: 2 990,00 Kč

Teka CLASSIC 1B 1D X MC

Cena včetně DPH: 3 190,00 Kč

Teka CLASSIC 1B 1D X MLN

Cena včetně DPH: 3 190,00 Kč

Teka CLASSIC 2B 1D X

Cena včetně DPH: 5 490,00 Kč

Teka CLASSIC MAX 1B 1D R X

Cena včetně DPH: 4 190,00 Kč

Teka CLASSIC MAX 1B 1D L X

Cena včetně DPH: 4 190,00 Kč

Teka STYLO 1B X MC

Cena včetně DPH: 1 990,00 Kč

Teka STYLO 1B X MLN

Cena včetně DPH: 1 990,00 Kč

Teka Stylo 1B 1D mikrolinen

Cena včetně DPH: 2 290,00 Kč

Teka Princess 1½ B 1D

Cena včetně DPH: 2 490,00 Kč

Teka Stylo 2B nerez

Cena včetně DPH: 2 690,00 Kč

Teka CLASSIC 1B 1/2D 580 X MC

Cena včetně DPH: 1 890,00 Kč

Teka CLASSIC 1B 1/2D 580 X MLN

Cena včetně DPH: 1 890,00 Kč

Teka MODEL E 1B X

Cena včetně DPH: 1 590,00 Kč

Teka DEVA 45 I-CN 1B 1D MC

Cena včetně DPH: 1 290,00 Kč

Teka FORLINEA R15 40.40

Cena včetně DPH: 5 090,00 Kč

Teka FORLINEA RS15 40.40 X

Cena včetně DPH: 6 590,00 Kč

Teka FORLINEA RS15 50.40 X

Cena včetně DPH: 7 490,00 Kč

Teka FORLINEA RS15 2B 580 X

Cena včetně DPH: 12 990,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1B PRO X

Cena včetně DPH: 9 990,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1B 1D R 78 PRO X

Cena včetně DPH: 9 990,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1B 1D L 78 PRO X

Cena včetně DPH: 9 990,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1B 1D R 86 PRO X

Cena včetně DPH: 10 490,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1B 1D L 86 PRO X

Cena včetně DPH: 10 490,00 Kč

Teka STENA 45 B 1B 1D 79 nerez mat

Cena včetně DPH: 1 690,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1 1/2B 1D R PRO X

Cena včetně DPH: 11 990,00 Kč

Teka ZENIT RS15 1 1/2B 1D L PRO X

Cena včetně DPH: 11 990,00 Kč